எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Sunday, December 20, 2009

happy announce ments!!!!

முக்கிய அறிவிப்பு !!!!
 நண்பர்களே இப்போது நமது இல்லை இல்லை உங்கள் ப்ளாக் இல் புதிய அம்சங்கள் சேர்ந்து உள்ளது... அரட்டை பெட்டி(chat box),எ-மெயில்  (e-mail)subscriber ,scrap book for visitors ,விசிடோர்ஸ் கவுன்ட்டர்9visitors counter,time clock...எல்லாமி உங்களுக்காக உங்கள் விருப்பம் போல் நாங்கள் எப்போதும் உங்கள் கருத்துகளையும்,விமர்சனம் உடனே மதிப்பு அல்லிபவர்கள் என்பதை இதன் மூலம் தெரியபடுத்தி கொள்கிறோம் ......
         இந்த ப்ளாக் வளர உங்கள் கருத்துகளையும் ,,புதிய இடீவுகும்(idea) நன்றி நன்றி நன்றி