எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Sunday, April 25, 2010

அனுஷ்கா ஒர்ர் பார்வைஅண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --6


அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --6

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --5

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --4

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --3

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --2


அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் -1

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --ஒரு புதிய காம கதை உங்களுக்க

அண்ணனுக்கு தங்கை எழுதிய கடிதம் --ஒரு புதிய காம கதை உங்களுக்க 
சிகர்களை வாசகர்களே இதோ வந்துவிட்டேன் உன் கள் வேண்டுகொல்கிணங்க  இன்று முதல் புதிய செய்திகள்,படங்கள்,கட்டுரைகள்,பேட்டிகள்,கதைகள் .உங்கள் கருத்துகளுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி உங்கள் கருத்துகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :akkakathalan@yahoo.com
இந்த கதை என் சொந்த கதையோ,நான் எழுதிய கதையோ அல்ல இது ஒர்ர் இலங்கை நண்பர் என்னக்கு அனுப்பிய கதை உணக்ளுகாக இதோ  :