எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Thursday, December 31, 2009

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் !!!!

நட்பின் இலக்கணத்திற்கு புதிய ஆண்டு மென்மேலும் பெரும் புகழும், எல்லா வகையான செல்வங்களும் பெற்று தர எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்! வாழ்க! வளர்க !
நண்பர்களே!!!வாசகர்களே! அக்கா காதலன்  ப்ளாக் சார்பாக எங்கள் இன்னிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் !!!!!


No comments:

Post a Comment