எந்த வயதில் கையடிக்க ஆரம்பித்தீர்கள்

அழகான பெண்ணை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தோன்றும் ?

Tuesday, January 5, 2010

hi frends just for jolly da---senthil..happy returns of the day!!!!to my dear suresh

முதல் இரவில் நுழையும் என் நண்பன் சுரேஷுக்கு என் வாழ்த்துகள்--செந்தில் 

No comments:

Post a Comment